Viktig med samme språklige uttrykk

Internett er et språklig fora, som både bruker og endrer språket. Rettskriving er ikke nødvendig og i mange tilfeller ikke ønsket. Språket blir en kunstform hvor forkortelser, tall og symboler er mer vanlig enn rettskriving. Dette er helt naturlig for et språk er levende og skapt av de som bruker det.

 

Det er noen steder det er spesielt viktig å følge de språklige reglene. Her snakker vi selvsagt om nettsider. Nettsider må ha en viss struktur som gjør at den blir gjenkjennbar. Her er det lite rom for språklige sprell. Ser man på nettsiden opprettet av Kripos i forbindelse med lommemann saken. Denne saken var mye opp i media og nettsiden hadde selvsagt et svært seriøst preg. Dette ser man selvsagt også i deres Kontakt oss side. Det interessante er at hvis man ser på en rekke andre nettsider, som ikke har det samme alvorlige tema, så følger de en lignende mal på deres kontakt side.

 

Grunnen er selvsagt svært enkel. Det er uhyre viktig å sikre at det er enkelt å finne frem på en nettside og å komme i kontakt med de som står bak nettsiden. Derfor følger selve strukturen på nettsiden en mal, mens innholdet kan være preget av kreative, språklige krumspring.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>