Trenger flere sponsorer

Kulturlivet, enten det er film, musikk eller literattur, trenger flere sponsorer. Det er rett og slett ikke et stort nok publikum i Norge. Så for å kunne gi et godt tilbud, så må man ha utenforstående sponsorer. Dette er noe vikafestivalen har forstått. De har nemlig laget en helt egen side hvor de fremmer sine sponsorer: http://www.vikafestivalen.no/?page_id=18 . Gjennom denne ene siden på nettet, så kan de skaffe nok midler til å lønne store utenlandske stjerner til festivalen. Ikke fordi disse stjernene bryr seg om sponsorer, men fordi stjernene koster penger. Har man ikke musikk stjerner på plakaten, risikerer man lavt besøkstall. Lavt besøkstall skaper så problemer med å skaffe seg sponsorer og slik går det.

 

Det er ikke helt det samme for forfattere av litterære verk, enten det er romaner eller fagtekster. Det er ikke naturlig for en bok å være ”sponset av..”. Dermed går man glipp av potensielle inntekter, men det man må huske på er at man kan lage en nettside for å presentere forfatteren eller boken. Denne kan så bli sponset av noen hvis man velger å åpne for dette. Hvis nettsiden er sponset så kan dette gi forfatteren de midler som trengs for å få tid og overskudd til å skrive!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>